0 Items

Diabetic Education

For Children – Creole

AIM Plus Pwodwi pou Medikal fyè pou prezante yon Liv Liv pou Timoun GRATIS ki prezante “Daisy Dimples”, yon timoun jadendanfan ki fèk te dyagnostike ak dyabèt tip 1.

Liv yo ka telechaje oswa jwi sou entènèt.

Tanpri pataje liv sa yo ak zanmi, fanmi, pwofesè, konseye, enfimyè lekòl yo, ak kanmarad ki vle jwenn yon pi bon konpreyansyon sou lavi yon timoun ki gen dyabèt tip 1.

Daisy Fosét ap Apprann sou Dyabét

Daisy Fosét ale nan kan nakoma

Daisy Fosét Ale nan Jadendanfan

Daisy Fosét, Zetwal Semén Nan!

Customer Service

M-F: 8am - 5pm
(866) 919-1246

Location

6521 AL Hwy 69 S, Suite N,
Tuscaloosa, AL 35405